MILJÖ

 

I vår strävan att låta vår verksamhet belasta miljön i minsta möjliga mån är vi noga med att alla medarbetare engagerar sig i miljöarbetet.

Vi jobbar ständigt med att minimera energiförbrukningen i alla delar av företaget. Inköp sker i första hand via miljöcertifierade leverantörer och vi väljer alltid miljöanpassade produkter i första hand.

Vid köp av nya maskiner skall alltid den miljöpåverkande faktorn vägas in, vi använder den nyaste tekniken för Kemisk Tvätt med lägsta möjliga energiförbrukning och INGA utsläpp av kemikalier.

 

 

 

 

Piccolotvätten Karlaplan 6, 114 60 Stockholm | 08 - 662 87 88 | info@piccolotvatten.se | Design & Layout 2011 Lisa-Marie